Dugnad

Det er  INFOMØTE onsdag 9 Juni kl 20.00 på Grendehuset

Stordugnaden blir helgen 11. – 13. juni

Denne helgen skjer det mye: 

  • ·        15000 m2 matjord skal dozes vekk
  • ·        10000 m3 masse skal legges ut til fundament for kunstgressbanen
  • ·        Midlertidige parkeringsplasser skal bygges
  • ·        Anleggsvei skal opparbeides inn på området

Det er også masse som skal orndes utenomhus, mulig Ballbinge skal monteres opp.

VI TRENGER FOLK.

 

 

Fredag 4 og Lørdag 5 Juni, starter første dugnad.

Det er masse som skal gjøres før gravemaskiner og dozere erobrer området rundt skolen den 11-13 Juni.

  • Ballbinge skal demonteres og flyttes
  • Tak mellom Grendehus og Skole skal ned
  • Nettinggjerder skal tas vekk
  • Lysstolper og armaturer skal ned

Det er masse jobb og vi jobber nå med å få med flest mulig folk til dette. Dette må gjøres på fredag kveld og lørdag.

TA KONTAKT MED OSS. VI TRENGER HJELP.

Ang dugnad ta kontakt med :

Anne Magnus              på mail anmagnus@live.no eller mobil: 916 53 875

Geir André Ødegård    på mail geir@ifriluft.com eller mobil: 926 38 199

Reklame